Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2

Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.

Một góc KCN Bắc Đồng Phú của Doruco. (Ảnh: Báo Bình Phước).

Chứng khoán SSI vừa đưa ra dự báo về tình hình sản xuất, kinh doanh của CTCP Cao su Đồng Phú (Doruco, mã chứng khoán: DPR) trong thời gian tới với tiềm năng từ quỹ đất lớn có thể chuyển đổi thành khu công nghiệp (KCN).

Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và 2030 - 2050 của tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt, đất trồng cao su do Doruco quản lý sẽ có 2.891 ha đất được chuyển đổi sang đất KCN và thương mại. SSI kỳ vọng doanh thu liên quan đến bồi thường từ đất trồng cao su sẽ là 2.430 tỷ đồng và có khả năng sẽ được ghi nhận từ năm 2025.

Cùng với đó, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Dự án có tổng diện tích 317 ha (51% thuộc sở hữu của Doruco) dự kiến sẽ được Chính phủ phê duyệt trong năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026. Hiện nay, nhu cầu KCN đang gia tăng mạnh ở Bình Phước khi tỷ lệ lấp đầy của các KCN Bình Dương và Đồng Nai lần lượt đạt 94% và 92%.

Năm nay, SSI cho rằng Doruco có thể không thể ghi nhận doanh thu 118 tỷ đồng từ chuyển nhượng đất Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1 do dự án chậm tiến độ.

Tỷ lệ lấp đầy một số KCN của Doruco. (Nguồn: DPR).

Doruco đang sở hữu quỹ đất công nghiệp lớn. Vào tháng 5/2009, Doruco cùng Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) đã lần lượt góp vốn 51% và 49% thành lập CTCP KCN Bắc Đồng Phú nhằm phát triển khu công nghiệp và khu dân cư.

Hiện tại, Doruco đang quản lý KCN Bắc Đồng Phú (189 ha), KCN Nam Đồng Phú (69 ha), KDC Cao Su Đồng Phú khu A - khu B (57ha). Trong đó, diện tích đất thương phẩm của KCN Bắc Đồng Phú và KCN Nam Đồng Phú lần lượt là 137,5 ha, 52,3 ha.

Tại báo cáo thường niên vừa công bố, Doruco cho biết, giai đoạn 2013 - 2022, mảng KCN có biên lợi nhuận gộp cao mảng khai thác cao su (vốn là mảng thế mạnh), các KCN hiện hữu đều có tỷ lệ lấp đầy gần như 100%. Các dự án đều đem lại hiệu quả, hàng năm chia cổ tức 20 - 25% vốn điều lệ.

Đối với công ty con là KCN Bắc Đồng Phú, năm 2023 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61,5 tỷ đồng, lần lượt tương ứng 96,5% và 138,4% kế hoạch cả năm. Tại 31/12/2023, tài sản của KCN Bắc Đồng Phú là 1.390 tỷ đồng.

chọn
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh
Hiệp hội KGA (Hàn Quốc) đề xuất rót 1 - 2 tỷ USD để xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh. Quy mô dự án khoảng 300 - 350 ha.