Dừng chủ trương thành lập Trường Đại học FLC

Trường Đại học FLC tại Quảng Ninh được khởi công vào ngày 25/8/2019 do FLC làm chủ đầu tư, có quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng.

Ngày 30/5, thay mặt Thủ Tướng Chính Phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản về việc dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC. Thủ tướng đã đồng ý việc dừng thực hiện chủ trương thành lập Trường Đại học FLC đã được Thủ tướng cho phép tại văn bản số 664 ngày 3/6/2019.

Trường Đại học FLC được khởi công vào ngày 25/8/2019 do CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) làm chủ đầu tư. dự án có quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng, Đại học FLC sẽ được xây dựng theo mô hình “đô thị đại học”. Mô hình này sẽ lấy trường đại học làm trung tâm, còn các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, cung ứng dịch vụ là vệ tinh phục vụ nhu cầu cho các học viên trong quá trình đào tạo.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.