Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Long Vĩnh nằm ở phía đông nam huyện Châu Thành, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị xã Hòa Thành Phía tây giáp xã Ninh Điền Phía nam giáp huyện Bến Cầu Phía bắc giáp xã Thanh Điền. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

1. Đường đi qua UBND xã Long Vĩnh

 Đường đi qua UBND xã Long Vĩnh về phía tây có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường tỉnh 796.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).               

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                

2. Đường vuông góc với đường Giồng Nần -  Long Vĩnh 

 Đường vuông góc với đường Giồng Nần -  Long Vĩnh có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường nằm gần Thánh thất Long Vĩnh về phía đông nam.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Long Vĩnh. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                 

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).