Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Ninh Điền nằm về phía tây của huyện Châu Thành, với ranh giới phía tây giáp Campuchia với đường biên giới là 8 km; phía nam giáp huyện Bến Cầu; phía bắc giáp xã Thành Long và xã Trí Bình. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

1. Đường gần Trường THCS Ninh Điền

 Đường gần Trường THCS Ninh Điền  về phía bắc có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường kết thúc ở gần Bến phà Ninh Điền.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).              

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).               

2. Đường gần UBND xã Ninh Điền

Đường gần UBND xã Ninh Điền về phía bắc có chiều dài khoảng 800 m.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).               

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                

3. Đường nối rạch Tra Pang Cư với Đường tỉnh 796

Đường nối rạch Tra Pang Cư với Đường tỉnh 796 có chiều dài khoảng 300 m.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                

      Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Ninh Điền. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                 

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).