Đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn theo bản đồ quy hoạch.

Nhơn Lý là một xã thuộc thành phố Quy Nhơn. Đây là một xã nằm ở phía đông thành phố Quy Nhơn. Có diện tích vào khoảng 12,13 km2.

Trên địa xã hình thành những con đường trong nội bộ của xã như: đường số1; đường số 2 và đường số 4 đây là những con đường đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông xã.

 Những tuyến đường này giúp người dân xã Nhơn Lý có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác của TP Quy Nhơn, cũng như di chuyển tới các tỉnh khác của vùng Nam Trung Bộ.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu đỏ là một trong số những đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Quy Nhơn, đây là đường nối địa giới phía bắc của xã với đoạn đường gần FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn.

Đường này dài khoảng 1,25 m, điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã (đoạn giáp với xã Nhơn Hội); điểm cuối nằm trên đoạn đường gần FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý thể hiện trên các bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Quy Nhơn:

Đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Xã Nhơn Lý trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Nhơn Lý trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Quy Nhơn. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là một đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý.

Đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía bắc của xã với đoạn đường gần FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở xã Nhơn Lý trên bản đồ quy hoạch giao thông TP Quy Nhơn TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Nhơn Lý TP Quy Nhơn TẠI ĐÂY.