Đường sẽ mở ở xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Ninh Vân theo quy hoạch.

Ninh Vân là một xã nằm về phía đông nam của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Ninh Vân giáp các xã Ninh Phú và Ninh Phước, các phía còn lại giáp biển Đông. Xã Ninh Vân có Đường tỉnh 652D chạy dọc qua địa bàn phía đông và Bến tàu Ninh Vân nằm về phía đông nam của xã.  

Trong tương lai, xã Ninh Vân sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường có một đầu ở đường 652D, đầu còn lại gần biển Đông.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Ninh Vân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Ninh Vân thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Xã Ninh Vân thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Vân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường có một đầu ở đường 652D, đầu còn lại gần biển Đông.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Vân trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Ninh Vân. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY