Kế hoạch sử dụng đất xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Suối Tân.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2, xã Suối Tân có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

 Xã Suối Tân trên bản đồ Google vệ tinh. 

Di dời lưới điện trung hạ áp thuộc dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; Di dời lưới điện cao thế 220KV thuộc dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; Đường Tỉnh lộ 3; Đường cao tốc phía Đông; Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân;

Cải tạo ĐZ 110KV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu; Tuyến đường dây 110kV Suối Dầu - Cam Ranh (Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110KV Suối Dầu - Cam Ranh); Di dời lưới điện trung hạ áp thuộc dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; Di dời lưới điện cao thế 220KV thuộc dự án Đường cao tốc Bắc - Nam.

Xem chi tiết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Suối Tân TẠI ĐÂY