Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

1. Đường nối từ hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 110 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên, điểm cuối ở đoạn Cửa hàng IC xe máy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Thái Thị Nhạn tới hẻm 618 Âu Cơ

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường nối đường Thái Thị Nhạn tới hẻm 618 Âu Cơ, có chiều dài khoảng 80 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Thái Thị Nhạn, sau đó kết thúc ở hẻm 618 Âu Cơ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 10) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).