Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường An Phú nằm ở phía đông bắc Quận 2. Phía bắc phường An Phú giáp phường Phước Long A (Quận 9) qua Rạch Chiếc; phía tây bắc là sông Sài Gòn và phường Thảo Điền; phía tây nam là các phường Bình An, Bình Khánh; phía nam giáp phường Bình Trưng Tây; phía đông giáp phường Phước Long B (Quận 9). (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường gần Bệnh viện Quốc tế Mỹ - AIH

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú đáng chú ý có các đoạn đường gần Bệnh viện Quốc tế Mỹ - AIH tại số 199, đường Nguyễn Hoàng về phía đông bắc. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 200 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

2. Các đoạn đường gần nút giao An Phú

Trong tương lai, các đoạn đường gần nút giao An Phú về phía tây bắc cũng sẽ được mở tại địa bàn phường. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đoạn đường gần số 242, đường Lương Định Của

Phường An Phú cũng sẽ mở đoạn đường gần số 242, đường Lương Định Của với chiều dài khoảng 200 m. Tuyến có điểm đầu gần đường Lương Định Của và kết thúc ở gần đường Mai Chí Thọ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp)