Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 1.

Phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân. Phường Bình Trị Đông A phía đông giáp phường Bình Trị Đông, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B, phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

1. Đường nối đường Tây Lân tới Liên Ấp 1-2-3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối HL 2 tới đường Chiến Lược, có chiều dài khoảng 330 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tây Lân, chạy song song với đường Liên Ấp 123, sau đó kết thúc ở đường Liên Ấp 1-2-3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Tây Lân

Phường Bình Trị Đông A có đoạn song song với đường Tây Lân là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở Xa Lộ Đại Hàn, sau đó kết thúc ở đoạn J&S IMEXCOLTD.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Tây Lân tới đoạn J&S IMEXCOLTD

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A đáng chú ý có đường nối đường Tây Lân tới đoạn J&S IMEXCOLTD, có chiều dài khoảng 560 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tây Lân, chạy song song với QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn J&S IMEXCOLTD.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 16) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trị Đông A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất