Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Đống Đa là môt phường nằm trong 9 đơn vị hành chính của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, là một phường nằm ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Phường có diện tích khoảng 2,44 km2. Vị trí địa lý của phường Đống Đa như sau: Phía đông giáp phường Khai Quang và xã Thanh Trù; phía tây giáp phường Tích Sơn và phường Ngô Quyền; phía nam giáp phường Tích Sơn, phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù; phía bắc giáp phường Liên Bảo.

 1. Đường đi qua nhà văn hóa phố An Sơn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Đống Đa, có chiều dài khoảng 102 m. Điểm đầu nằm trên đường Lý Thái Tổ (đoạn gần Viện kiểm sát Nhân dân Vĩnh Phúc). Điểm cuối nằm trên đường An Sơn (đoạn gần nhà văn hóa phố An Sơn).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua nhà văn hóa phố An Sơn theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua nhà văn hóa phố An Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 2. Đường chạy dọc Đầm Vạc

Theo quy hoạch, đường chạy dọc Đầm Vạc sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 650 m. Điểm đầu nằm trên đường Lý Thái Tổ (đoạn gần hồ Khải Quan). Điểm cuối nằm trên đường gần River bay Golf - bắc Đầm Vạc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường chạy dọc Đầm Vạc theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường chạy dọc Đầm Vạc thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 3. Đường chạy dọc Đầm Vạy 

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường Đống Đa, có chiều dài khoảng 250 m. Điểm đầu nằm trên đường Đầm Vạc (đoạn gần vườn lan Hoàng Hải). Điểm cuối nằm trên địa giới một con đường nội bộ của phường (gần cafe bắc Đầm Vạc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường chạy dọc Đầm Vậy theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường chạy dọc Đầm Vạy thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc)