Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Trường nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Long Trường như sau: Phía đông giáp các phường Trường Thạnh và Long Phước; phía tây giáp các phường Phú Hữu và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía bắc giáp các phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

1. Hẻm 40 mở rộng và kéo dài

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường đáng chú ý có Hẻm 40 mở rộng và kéo dài thêm khoảng 180 m về phía rạch Trau Trảu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

2. Một đoạn Hẻm 24 mở rộng và kéo dài

Trong tương lai, một đoạn Hẻm 24 cũng sẽ được mở rộng và kéo dài thêm khoảng 150 m về phía rạch Trau Trảu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

3. Một đoạn đường 360/29 Lã Xuân Oai kéo dài và mở rộng

Phường Long Trường cũng sẽ mở rộng và kéo dài một đoạn đường 360/29 Lã Xuân Oai với tổng chiều dài là khoảng 200 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).