Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Trường nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Long Trường như sau: Phía đông giáp các phường Trường Thạnh và Long Phước; phía tây giáp các phường Phú Hữu và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía bắc giáp các phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường đi qua Trường THPT Long Trường

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường đáng chú ý có tuyến đường đi qua Trường THPT Long Trường với chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường có điểm đầu ở gần bờ rạch Chiếc, đoạn gần số 218 Võ Văn Hát, sau đó chạy men theo rạch Chiếc và đi qua khu vực Trường THPT Long Trường và kết thúc ở khu vực số 488/3/36 đường Lã Xuân Oai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 14) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15) - Ảnh 4.

Đoạn đường có điểm đầu ở gần bờ rạch Chiếc, đoạn gần số 218 Võ Văn Hát. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15) - Ảnh 5.

Đoạn đường chạy men theo một đoạn rạch Chiếc. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15) - Ảnh 6.

Tuyến đường chạy qua khu vực số 143 Võ Văn Hát. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 15) - Ảnh 7.

Tuyến đường kết thúc ở khu vực số 488/3/36 đường Lã Xuân Oai. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).