Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Trường nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Long Trường như sau: Phía đông giáp các phường Trường Thạnh và Long Phước; phía tây giáp các phường Phú Hữu và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía bắc giáp các phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường nối nhà văn hóa phường Long Trường với Trạm Xăng dầu Hiệp Lợi Sài Gòn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường đáng chú ý có tuyến đường nối nhà văn hóa phường Long Trường với Trạm Xăng dầu Hiệp Lợi Sài Gòn với chiều dài khoảng 1,3 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần số 1041, đường Nguyễn Duy Trinh, sau đó chạy men theo một đoạn rạch Chiếc và kết thúc ở khu vực số 227, đường Lã Xuân Oai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 4.

Đoạn đường có điểm đầu ở gần số 1041, đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn gần nhà văn hóa phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 5.

Đoạn đường cắt qua Hẻm 1107. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 6.

Đoạn đường đi qua khu vực số 26 - 28, đường Bùi Xương Trạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 10) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở khu vực số 227, đường Lã Xuân Oai, gần Trạm Xăng dầu Hiệp Lợi Sài Gòn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).