Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Trường nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Long Trường như sau: Phía đông giáp các phường Trường Thạnh và Long Phước; phía tây giáp các phường Phú Hữu và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía bắc giáp các phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường qua Trạm xăng dầu Long Trường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường đáng chú ý có tuyến đường chạy qua Trạm xăng dầu Long Trường với chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Duy Trinh, gần Trạm xăng dầu Long Trường, và kết thúc ở khu vực số 17, Đường số 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 4.

Đoạn đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Duy Trinh, gần Trạm xăng dầu Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 5.

Đoạn đường cắt qua Hẻm 31 và 43. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 6.

Đoạn đường kết thúc ở khu vực số 17, Đường số 1. (Nguồn ảnh: Google).

2. Một vài đoạn đường quanh Hẻm 1130

Trong tương lai, một vài đoạn đường quanh Hẻm 1130 cũng sẽ được mở tại địa bàn phường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).