Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Trường nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Long Trường như sau: Phía đông giáp các phường Trường Thạnh và Long Phước; phía tây giáp các phường Phú Hữu và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía bắc giáp các phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường gần số 10, Đường số 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường đáng chú ý có tuyến đường chạy quanh khu vực số 10, Đường số 1 với chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần số 189, Đường số 1, sau đó chạy men theo rạch Chiếc và kết thúc ở gần số 144, Đường số 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường trùng với một đoạn Đường số 1

Trong tương lai, một đường chạy trùng với một đoạn Đường số 1 cũng sẽ được mở tại địa bàn phường. Đoạn đường có chiều dài khoảng 200 m và có điểm đầu ở số 169, Đường số 1, điểm cuối ở gần dự án Thái Dương Luxury.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đoạn đường ven rạch Chiếc, qua Miếu bà Chúa Xứ

Phường Long Trường cũng sẽ mở một đoạn đường chạy ven rạch Chiếc, qua Miếu bà Chúa Xứ với chiều dài khoảng 350 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Trường. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).