Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Ninh Sơn nằm ở phía đông bắc TP Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Ninh Thạnh, phía tây giáp Phường 1 và xã Bình Minh, phía nam giáp phường Hiệp Ninh, phía bắc giáp xã Tân Bình và xã Thạnh Tân. Phường Ninh Sơn có diện tích 25,35 km², dân số năm 2019 là 22.848 người, mật độ dân số đạt 901 người/km². Phường Ninh Sơn được chia thành 8 khu phố: Ninh Lộc, Ninh Tân, Ninh Thọ, Ninh Trung, Ninh An, Ninh Phúc, Ninh Thành, Ninh Bình. 

18. Đường K4

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía nam của phường Ninh Sơn, có một đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát.

          Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

         Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Sơn. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)