Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phú Nhuận là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phường có diện tích 0,74 km², dân số năm 1999 là 9.680 người, mật độ dân số đạt 13.081 người/km².

1. Đường nối từ đường Đống Đa lên đường Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 222 m nối từ đường Đống Đa và kéo lên đường Hà Nội. Tuyến đi qua đoạn Khoa Nam Dịch Vụ Sửa Chữa Điện tử & Tin học.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Phú Nhuận, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Nguyễn Huệ lên đường Lê Hồng Phong

Đây là tuyến đường dài khoảng 224 m nối từ đường Nguyễn Huệ ở đoạn vườn hoa 85 Nguyễn Huệ và kéo lên đường Lê Hồng Phong.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Phú Nhuận, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 2 lên đường Đống Đa

Trong tương lai phường Phú Nhuận sẽ có tuyến đường dài khoảng 323 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo lên đường Đống Đa ở đoạn nội thất ô tô Hóa Linh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Nhuận theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Phú Nhuận, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.