Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Phú như sau: Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Chánh; phía nam giáp các phường Linh Đông và Hiệp Bình Chánh; phía bắc giáp phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).               

4. Đường nối đường Tam Bình với rạch Gò Dưa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường nối đường Tam Bình với rạch Gò Dưa với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 162, đường Tam Bình, sau đó chạy thẳng tới khu vực 48, đường Bình Phú, và tới rạch Gò Dưa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).           

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).              

 

5. Đường song song với đường sẽ mở số 4

Đường song song với đường sẽ mở số 4 phía trên có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 179, đường Tam Bình và kết thúc ở khu vực số 56, đường Bình Phú.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).            

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).               

6. Đường nối đường Tam Bình với đường Bình Phú

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường nối đường Tam Bình với đường Bình Phú với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 218, đường Tam Bình và kết thúc ở khu vực số 60, đường Bình Phú.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).             

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).                

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).