Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Bình nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Bình như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Phước; phía nam giáp phường Tam Phú; phía bắc giáp phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).            

10. Đường nối Đường số 7 với đường Phú Châu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình đáng chú ý có đường nối Đường số 7 với đường Phú Châu với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 17,  Đường số 7, và kết thúc ở khu vực 59, Phú Châu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).         

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).            


11. Đường nối Đường số 2 với Đường số 3

Đường nối Đường số 2 với Đường số 3 có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 15, Đường số 2 và điểm cuối ở khu vực 10, Đường số 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).          

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).             

12. Đường nối Đường số 3 với đường Phú Châu

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường  nối Đường số 3 với đường Phú Châu với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 33, Đường 3 và kết thúc ở khu vực số 97, đường Phú Châu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).           


 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).              


 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).