Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

 

Phường Tam Bình nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Bình như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Phước; phía nam giáp phường Tam Phú; phía bắc giáp phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).           

 

7. Đường liền kề Quốc lộ 1A

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình đáng chú ý có đường liền kề Quốc lộ 1A với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực  757, đường Tô Ngọc Vân, sau đó chạy thẳng tới khu vực 157A/4, Phú Châu.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).        

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).           

8. Đường nối Quốc lộ 1A với đường Tô Ngọc Vân

 

Đường nối Quốc lộ 1A với đường Tô Ngọc Vân có chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 153A, Quốc lộ 1A và điểm cuối ở khu vực 560, đường Tô Ngọc Vân.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).         

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).            

 

 

9. Đường nối Đường số 10 với Đường số 2

 

 

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường nối Đường số 10 với Đường số 2 với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 74-76, Hẻm 76, Đường 10 và kết thúc ở khu vực số 93, Đường số 2.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).          

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).             

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).