Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Bình nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Bình như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Phước; phía nam giáp phường Tam Phú; phía bắc giáp phường Bình Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).          

1. Đường liền kề Quốc lộ 1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình đáng chú ý có đường liền kề Quốc lộ 1A với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 104, Quốc lộ 1A, sau đó chạy thẳng tới khu vực 745, đường Tô Ngọc Vân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).       

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).          

2. Đường đi qua 32/4, đường Gò Dưa

Đường đi qua khu vực số 32/4, đường Gò Dưa có chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực khu căn hộ Sunview Town và điểm cuối ở khu vực 54, đường Gò Dưa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).        

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).           

 

3. Đường nối Trạm Xăng dầu Tam Bình 2 với Cù lao Tràm Tam Binh

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường nối Trạm Xăng dầu Tam Bình 2 với Cù lao Tràm Tam Binh với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 138, đường Gò Dưa và kết thúc ở khu vực số 4, đường Gò Dưa.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).         

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google).            

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).