Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).      

16. Hẻm 56 kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có Hẻm 56 được kéo dài thêm khoảng 450 m về phía khu vực 2A, 51 Đường số 8.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).    

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).       

 

17. Đường nối đường sẽ mở số 16 với Đường số 10

 

 

Đường nối đường sẽ mở số 16 phía trên với Đường số 10 có chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 168/3A, Quốc lộ 1K và điểm cuối ở khu vực 23E, Đường số 10.

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).       

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).      

18. Đường quanh UBND phường Linh Xuân

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường chạy quanh UBND phường Linh Xuân với chiều dài khoảng 100 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).        


 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).       

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).