Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).    

10. Đường nối Đường số 5 với Đường số 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường nối Đường số 5 với Đường số 2  với chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 86, Đường số 6 và kết thúc ở khu vực 79,  Đường số 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).     

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).    

11. Đường số 4 kéo dài

Đường số 4 sẽ được kéo dài thêm khoảng 400 m về phía khu vực 27B, Quốc lộ 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).      

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).     

12. Đường vuông góc với Quốc lộ 1A

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường vuông góc với Quốc lộ 1A với chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực 16,  Quốc lộ 1A , và kết thúc ở bờ suối Cái.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).       

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).     

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).