Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

 

Phường Linh Trung nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Trung như sau: Phía đông giáp phường Tân Phú; phía tây giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía nam giáp các phường Linh Chiểu; Bình Thọ và Hiệp Phú; phía bắc giáp phường Linh Xuân và tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

16. Đường ven Quốc lộ 1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung đáng chú ý có đường chạy ven Quốc lộ 1A với chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 984,  Quốc lộ 1A , và kết thúc ở khu vực Miếu bà Chúa Xứ.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

 

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

 

17. Đường nối Đường số 17 với Đường số 18

Đường nối Đường số 17 với Đường số 18  có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần khu vực số 60, Đường số 17, và nối thẳng tới khu vực số 13, Đường số 18.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google). 

18. Đường nối Đường số 17 với Hẻm 116, Đường số 17

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường nối Đường số 17 với Hẻm 116, Đường số 17  với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 100, Đường số 17, và kết thúc ở khu vực số 2/52A, Hẻm 116, Đường số 17.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).  

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).  

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).