Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Trung nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Trung như sau: Phía đông giáp phường Tân Phú; phía tây giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía nam giáp các phường Linh Chiểu; Bình Thọ và Hiệp Phú; phía bắc giáp phường Linh Xuân và tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

19. Đường số 18 kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung đáng chú ý có đường số 18 được kéo dài thêm khoảng 300 m tới khu vực số 118, Đường 17.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

 

20. Hẻm 47, Đường số 17 kéo dài

Hẻm 47, Đường số 17 sẽ được kéo dài ở cả hai đầu thêm khoảng 80 m.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).  

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google). 

21. Đường liền kề Đường số 16

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường liền kề với Đường số 16  với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 5, Đường số 16, và kết thúc ở khu vực số 118, Đường số 17.

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).   

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).