Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google). 

1. Đường đi qua chùa Pháp Trí

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường đi qua chùa Pháp Trí với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực chùa Mỹ Lợi và kết thúc ở khu vực 9/14, Đường số 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).  

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường đi qua 276, Quốc lộ 1K

Đường đi qua khu vực số 276, Quốc lộ 1K có chiều dài khoảng 160 m. 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).   

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).  

 

3. Đường chạy quanh Tiểu Đoàn 1 Trung đoàn CSCĐ PK02E

 

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường chạy quanh Tiểu Đoàn 1 Trung đoàn CSCĐ PK02E với chiều dài khoảng 160 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 156, Đường số 11, và kết thúc ở khu vực số 51B, Đường số 7.

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).    

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).   

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).