Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).     

13. Đường nối Đường số 8 với suối Cái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường nối Đường số 8 với suối Cái với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 182, Đường số 8 và kết thúc ở khu vực 133/8, Quốc lộ 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).      

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).     

14. Đường số 4 kéo dài 

Một đoạn Đường số 4 sẽ được kéo dài thêm khoảng 250 m về phía khu vực 2510, Quốc lộ 1A. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực số 80, Đường số 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).       

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).      

15. Đường số 4A kéo dài

Phường cũng sẽ kéo dài Đường số 4A thêm khoảng 100 m về phía 17/8, Quốc lộ 1A.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).        

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).      

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).