Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

  Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).  

 4. Đường đi qua sân bóng đá Linh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường đi qua sân bóng đá Linh Xuân với chiều dài khoảng 900 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực 218/7, Quốc lộ 1K và kết thúc ở khu vực 39513, Quốc lộ 1A.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).   

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).  

5. Đường nối Hẻm 63, Đường số 8 với đường sẽ mở số 4

Đường nối Hẻm 63, Đường số 8 với đường sẽ mở số 4 phía trên có chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường đi qua khu vực 63, 37/1, Đường số 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).    

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).   

6. Đường vuông góc với Hẻm 109

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường chạy vuông góc với Hẻm 109 với chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực 81/4, Quốc lộ 1A, và kết thúc ở khu vực 2/5B, Quốc lộ 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).     

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).   

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).