Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

 

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).   

7. Đường vuông góc với Hẻm 63, Đường số 8

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường vuông góc với Hẻm 63, Đường số 8 với chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực 78/7, Quốc lộ 1A.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).    

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).   

 

8. Hẻm 63, Đường số 8 kéo dài

 

 

Hẻm 63, Đường số 8 sẽ được kéo dài thêm khoảng 120 m về phía tây bắc.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).     

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).    

9. Một đoạn Đường số 8 kéo dài

Phường cũng sẽ kéo dài một đoạn Đường số 8 thêm khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực 128, Đường số 8, và kết thúc ở khu vực 226/20/3, Đường số 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).      

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).    

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).