Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh  Xuân như sau: Phía nam giáp phường Linh Trung; các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).        

22. Đường gần ngã tư Linh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân đáng chú ý có đường gần ngã tư Linh Xuân với chiều dài khoảng 900 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 8/9G Bà Giang, sau đó chạy thẳng tới khu vực Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Bến Lức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).      

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).         

23. Đường đi qua khu vực số 7c, Quốc lộ 1A

 

Đường đi qua khu vực số 7c, Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 59, Đường số 1 và điểm cuối ở khu vực 461, Quốc lộ 1A.

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).       

 

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).          

 

24. Đường số 3 kéo dài

Phường cũng sẽ kéo dài một đoạn Đường số 3 thêm khoảng 150 m về phía tây nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).        

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Xuân. (Nguồn ảnh: Google).        

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).