Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Phú như sau: Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Chánh; phía nam giáp các phường Linh Đông và Hiệp Bình Chánh; phía bắc giáp phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google). 

7. Đường nối tiếp với đường Lý Tế Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường nối tiếp với đường Lý Tế Xuyên với chiều dài khoảng 280 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực 108, đường Tam Bình, sau đó chạy thẳng tới khu vực 218, đường Lý Tế Xuyên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).            

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google). 

8. Đường nối đường Cây Keo với đường Tam Bình

Đường nối đường Cây Keo với đường Tam Bình có chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 38, đường Cây Keo và kết thúc ở khu vực số 189, đường Tam Bình. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).             

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).                

9. Đường đi qua chùa Châu Hưng

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường đi qua chùa Châu Hưng với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực Chung cư Fiato Premier và kết thúc ở khu vực số 38, đường Cây Keo.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).              

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).                 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).