Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

4. Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đường Trần Hưng Đạo. Đường này có chiều dài khoảng 630 m.

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717 trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 1,08 km

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,08 km. Điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,08 km về phía đông.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 1,08 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 1,08 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 900 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 900 m về phía tây.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 900 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 900 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY