Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

1. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Chùa Minh Quang Thiện Phước

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đường tránh QL 1A, có chiều dài 500 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn Chùa Minh Quang Thiện Phước.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn chùa Từ Đức, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 95 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 455 m về hướng tây

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 455 m về hướng tây, có chiều dài khoảng 455 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 455 m về hướng tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).