Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Đại Lãnh thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp biển Đông; Phía tây và phía bắc giáp tỉnh Phú Yên; Phía nam giáp xã Vạn Thọ.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn gần Hương Hiền Nail

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh là đường nối QL 1A tới đoạn gần Hương Hiền Nail, có chiều dài khoảng 1,22 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,22 km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần Hương Hiền Nail trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần Hương Hiền Nail trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 200 m

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 200 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 1 sẽ mở nói trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 200 m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 200 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 200 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường số 2 nói trên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 170 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 1 sẽ mở, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 170 m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY