Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Diên Thạnh thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Toàn, phía tây giáp xã Diên Lạc, phía nam giáp xã Suối Hiệp, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

7. Đường ven sông Suối Dầu

Đường ven sông Suối Dầu có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần cầu Suối Dầu về phía đông, và kết thúc ở khu vực 4, Đội 3.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

8. Đường mở gần Nhà thờ Hà Dừa

Đường mở gần Nhà thờ Hà Dừa về phía tây bắc có chiều dài khoảng 200 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY