Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Thọ thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp các xã Diên Hòa, Diên Phước, phía tây giáp huyện Khánh Vĩnh, phía nam giáp xã Diên Tân, phía bắc giáp xã Diên Lâm, Diên Đồng.

1. Đường bộ cao tốc Bắc Nam

Đường bộ cao tốc Bắc Nam sẽ mở có đoạn chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 6 km. Đoạn đường có điểm đầu gần bờ sông Cái Nha Trang và kết thúc gần Điện Tam Thái Tử.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

2. Đường mở gần Tiểu Đoàn 460 

Đường mở gần Tiểu Đoàn 460 về phía tây có chiều dài khoảng 300 m. 

 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

3. Đường gần vuông góc với Tỉnh lộ 2

Đường gần vuông góc với Tỉnh lộ 2 có chiều dài khoảng 240 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 137 Tỉnh lộ 2 về phía đông.

 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ. (Ảnh chụp từ Google Map).

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY