Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Phú là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Phước; phía tây giáp xã Ninh Hà; phía nam giáp xã Ninh Vân; phía bắc giáp xã Ninh Đa.

1. Đường vành đai

Đường vành đai sẽ mở, có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng một km. Đoạn đường chạy dọc địa bàn xã và đi qua UBND xã Ninh Phú về phía tây.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường nối chùa Đức An với chùa Bửu Quang 

Đoạn đường dài khoảng 500 m, nối khu vực chùa Đức An với khu vực chùa Bửu Quang.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google). 

3. Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1

Đường nối Đình Bằng Phước với đường sẽ mở số 1 có chiều dài khoảng 950 m. Đoạn đường cũng đi qua Đình Bằng Phước.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Phú trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY