Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Xuân; phía tây giáp xã Ninh Tây; phía nam giáp xã Ninh Xuân; phía bắc giáp xã Ninh Tây.

10. Đường cắt ngang địa bàn thôn Lam Sơn

Đường cắt ngang địa bàn thôn Lam Sơn có chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường đi qua Trứng tâm VHTT xã Ninh Sim về phía bắc.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

11. Đường đi qua UBND xã Ninh Sim

Đoạn đường đi qua UBND xã Ninh Sim về phía tây, chạy vuông góc với Quốc lộ 26 và có điểm đầu ở Quốc lộ 26, sẽ được kéo dài thêm khoảng 300 m về phía đông bắc.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

12. Đường đi qua Trường PTDTNT Ninh Hòa

 Đường đi qua Trường PTDTNT Ninh Hòa về phía tây có chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường nối Quốc lộ 26 với sông Cái.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Sim trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY