Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trần Hưng Đạo thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp tỉnh Thái Bình với ranh giới là sông Hồng; Phía tây giáp xã Bắc Lý; Phía nam giáp các xã Nhân Bình, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Nhân Thịnh; Phía bắc giáp xã Chân Lý.

4. Đường nối đoạn gần Đền Văn Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km

Đường này có điểm đầu ở đoạn gần Đền Văn Nội, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,50 km về phía tây.

 Đường nối đoạn gần Đền Văn Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn gần Đền Văn Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn các đó khoảng 1,10 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 2 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn chậu cảnh Đức Hân, cách đó khoảng 1,10 km.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn các đó khoảng 1,10 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đoạn các đó khoảng 1,10 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 5 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, có chiều dài khoảng 945 m.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY