Gần 52 triệu USD đăng ký đầu tư vào Vĩnh Phúc trong tháng đầu năm 2023

Trong tháng 1/2023, Vĩnh Phúc đã thu hút được hai dự án FDI cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án FDI, tổng vốn đăng ký là 51,9 triệu USD.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 1/2023, Ban đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới cho hai dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 34,5 triệu USD. Bên cạnh đó, 5 dự án FDI cũng được cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 17,4 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng đầu năm 2023 là 51,9 triệu USD.

Trong năm 2022, Vĩnh Phúc đã cấp mới 26 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 35 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 425,9 triệu USD, đạt 142% kế hoạch đề ra. Tỉnh cũng thu hút mới 15 dự án trong nước và hai lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.694,5 tỷ đồng, đạt 469% kế hoạch đề ra.

Các dự án FDI thu hút mới trong năm 2022 đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và British Virgin Islands. Trong đó Hàn Quốc chiếm 54% số dự án FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm.

Năm 2022, các dự án FDI có doanh thu ước đạt 10.362 triệu USD, tăng 22% so với năm 2021; giá trị xuất khẩu đạt 7.954 triệu USD, tăng 19% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.696 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021.

Năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thu hút thêm 25 - 30 dự án FDI mới vốn đăng ký đạt khoảng 300 triệu USD; 10 - 12 dự án trong nước mới với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự kiến có thêm khoảng 30 - 35 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 365 triệu USD và của các dự án trong nước đạt khoảng 1.934 tỷ đồng.

Trong tháng 2 tới đây dự kiến sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2 - 3 dự án và điều chỉnh tăng vốn 3 - 5 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 - 70 triệu USD và 15 - 20 tỷ đồng.

chọn
Vingroup huy động bao nhiêu vốn sau hơn một thập kỷ?
Hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã huy động khoảng 7,6 tỷ USD trong giai đoạn 2013 - 2019 và tiếp tục được rót thêm 5,5 tỷ USD trong 4 năm tiếp theo, tính đến tháng 9/2023.