Giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết 2023 của giáo phận Sài Gòn

Thánh lễ giao thừa và các thánh lễ đầu năm mới được xem là các thánh lễ quan trọng nhất trong dịp Tết Nguyên Đán đối với người Kitô Hữu. Cùng cập nhật chi tiết giờ lễ giao thừa và lễ Tết giáo phận Sài Gòn 2023 trong bài viết sau để có thể sắp xếp thời gian tham gia thánh lễ một cách nghiêm trang nhất.

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Đức Bà năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

Không có thánh lễ chiều 17h30

Thánh lễ Giao thừa:

- 20h30: Canh thức Tạ ơn Chúa

- 21h: Thánh lễ Giao thừa do ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Chúa nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h - 8h - 9h30 (Thánh lễ tiếng Anh)

- Lễ chiều: 16h - 17h30

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên - ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h00

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h30

Các giờ lễ sau 3 ngày Tết trở lại bình thường

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Tân Định năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ sáng: 5h và 6h15

- Lễ tất niên: 17h30

- Lễ giao thừa: 22h (có hái lộc lời Chúa và chúc tuổi)

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h15, 7h30, 9h 

- Lễ chiều: 16h, 17h30 và 19h 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 7h 

- Lễ chiều: 17h30, 19h 

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 7h 

- Lễ chiều: 17h30, 19h 

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ thiếu nhi: 18h

- Lễ cho tu viện và Giáo xứ: 21h

Sau thánh lễ có nhận lộc Xuân.

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 5h, 6h15, 7h30, 9h, 10h30 (Lễ tiếng Anh)

- Lễ chiều: 16h, 17h30, 19h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 5h, 6h

- Lễ chiều: 17h30, 19h 

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 5h, 6h

- Lễ chiều: 17h30, 19h 

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Tắc Rỗi năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 20h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 7h (có nhận lộc thánh và chúc mừng năm mới) 

- Lễ chiều: 19h (có nhận lộc thánh) 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 7h (mừng thọ quý cụ từ 70 tuổi)

- Lễ chiều: 18h (dâng hương kính nhớ tổ tiên)

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 7h 

- Lễ chiều: 18h

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Thuận Phát năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ sáng: 5h 

- Lễ chiều: 18h

- Lễ giao thừa: 21h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng - Thánh lễ tân niên: 6h

- Lễ chiều: 17h 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h 

- Lễ chiều: 17h 

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h 

- Lễ chiều: 17h

 Thứ Tư, ngày 25/1/2023 (Mùng 4 Tết)

- Lễ sáng: 6h 

- Không có thánh lễ chiều

 Thứ Năm, ngày 26/1/2023 (Mùng 5 Tết)

- Lễ sáng: 6h 

- Không có thánh lễ chiều

 Thứ Sáu, ngày 27/1/2023 (Mùng 6 Tết)

- Lễ sáng: 6h 

- Không có thánh lễ chiều

 Thứ Bảy, ngày 28/1/2023 (Mùng 7 Tết)

- Lễ sáng: 5h 

- Không có thánh lễ chiều

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Kỳ Đồng năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 21h30 - Tĩnh nguyện tại lễ đài, 22h - Cử hành thánh lễ

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h30, 8h

- Lễ chiều: 16h30 - Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khai mạc Hành Hương Minh Niên, 17h - Thánh lễ đồng tế, 20h 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h30 

- Lễ chiều: 16h30 - Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 17h - Thánh lễ đồng tế 

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 5h (Thánh lễ tại nhà thờ), 6h (Thánh lễ tại các xóm giáo) 

- Lễ chiều: 16h30 - Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 17h - Thánh lễ đồng tế 

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Vườn Xoài năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 18h, 20h. Sau Thánh lễ mời cộng đoàn nhận Lộc Thánh

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Không có thánh lễ 5 giờ, các giờ lễ còn lại như ngày Chúa Nhật

- Lễ sáng: 6h30, cộng đoàn chúc Tết Quý Cha

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h, 7h30 (sau lễ có nghi thức chúc thọ và mừng tuổi quý cụ cao niên)

- Lễ chiều: 17h30, 19h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h30

Từ ngày 25/1/2023, các giờ lễ trở lại bình thường.

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Chí Hòa năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Không có thánh lễ 17h30

- Lễ giao thừa: 21h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h30, 8h30

- Lễ chiều: 15h, 17h 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h30

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h30

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Hàng Xanh năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ tất niên: 5h

- Lễ giao thừa: 18h30 (Lễ thiếu nhi), 20h30 (Lễ cộng đoàn)

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h, 7h45

- Lễ chiều: 16h30, 18h 

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Gia Định năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 22h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 5h30, 7h, 8h30

- Lễ chiều: 15h30, 17h30

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 5h30, 7h 

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 5h30, 7h 

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Bình Lợi năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 17h, 20h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Từ thứ Tư, ngày 25/1/2023 (Mùng 4 Tết) giờ thánh lễ trở lại như thường ngày

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Hạnh Thông Tây năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ giao thừa: 22h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 5h, 7h30

- Lễ chiều: 16h, 17h30

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 5h

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 5h

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Bạch Đằng năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ tất niên: 6h

- Lễ giao thừa: 19h (lễ thiếu nhi), 22h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h

 Thứ Tư, ngày 25/1/2023 (Mùng 4 Tết)

- Không có thánh lễ sáng

- Lễ chiều: 17h 

 Thứ Năm, ngày 26/1/2023 (Mùng 5 Tết)

- Không có thánh lễ sáng

- Lễ chiều: 17h 

Từ thứ Sáu, ngày 27/1/2023 (Mùng 6 Tết) giờ thánh lễ trở lại như thường ngày:

- Lễ sáng: 5h

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Hy Vọng năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ tất niên: 5h

- Lễ giao thừa: 21h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Bình Thái năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ tất niên: 4h30

- Lễ giao thừa: 18h (lễ thiếu nhi), 21h (lễ người lớn)

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h (lễ minh niên), 7h30 (lễ thiếu nhi)

- Lễ chiều (lễ tân niên): 16h30, 18h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Phú Hạnh năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Không có thánh lễ chiều

- Lễ giao thừa: 22h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 15h30, 17h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 17h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 17h

Từ thứ Tư, ngày 28/1/2023 giờ thánh lễ trở lại như thường ngày:

- Lễ sáng: 5h

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ sáng: 5h

- Lễ tất niên: 17h30

- Lễ giao thừa: 22h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 16h, 18h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 7h

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Thiên Ân năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ tất niên: 17h30

- Lễ giao thừa: 21h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 15h30, 17h, 19h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h30

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 17h30

Chi tiết giờ lễ giao thừa, chương trình thánh lễ Tết của nhà thờ Tân Sa Châu năm 2023

Thứ Bảy, ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 Tết Quý Mão)

- Lễ sáng: 5h

- Lễ tất niên: 18h

- Lễ giao thừa: 21h

Chủ Nhật, ngày 22/1/2023 (Mùng 1 Tết): Cầu bình an cho năm mới

- Lễ sáng: 5h, 7h30, 10h

- Lễ chiều: 16h30, 18h

Thứ Hai, ngày 23/1/2023 (Mùng 2 Tết): Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

Thứ Ba, ngày 24/1/2023 (Mùng 3 Tết): Thánh hóa công việc làm

- Lễ sáng: 6h

- Lễ chiều: 18h

(Đang cập nhật)

*Giờ lễ giao thừa năm 2023 tại các nhà thờ thuộc giáo phận Sài Gòn đang được cập nhật liên tục đến quý độc giả.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.