Hà Đô chưa tìm được ứng viên cho ghế thành viên HĐQT vừa để trống

ĐHĐCĐ bất thường của Hà Đô vừa qua đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Ngô Xuân Quyền. Doanh nghiệp vẫn đang tìm ứng viên phù hợp thay thế ông Quyền để tiến hành bầu cử tại kỳ đại hội gần nhất.

Theo biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG) chưa tìm được ứng viên phù hợp để bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT vừa để trống sau khi ông Ngô Xuân Quyền rời đi.

Cụ thể, HĐQT Hà Đô đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của ông Ngô Xuân Quyền từ ngày 1/10/2021. Tại cuộc họp bất thường, việc miễn nhiệm ông Quyền được thông qua với gần 95% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia họp.

Công ty cho biết đang tiếp tục tìm kiếm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Hiện doanh nghiệp có 6 thành viên trong HĐQT, gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Thông, ông Nguyễn Trọng Minh, ông Nguyễn Văn Tô, ông Đào Hữu Khanh, ông Lê Xuân Long và ông Hoàng Đình Phùng.

Bộ máy nhân sự cấp cao của Hà Đô gần đây cũng ghi nhận nhiều biến động. Cuối tháng 10 vừa qua, công ty có tân Phó Tổng giám đốc là ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1976), chuyên môn Kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Quyết định này được ban hành sau khi HĐQT công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đinh Văn Võ, cựu Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý - Thi công kể từ ngày 17/10 trước đó.

Trước đó vào ngày 22/9 , Hà Đô cũng bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn thay thế ông Nguyễn Hữu Vinh trở thành Phó Tổng Giám đốc mới, phụ trách mảng năng lượng của tập đoàn.

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).