Hà Nội đã giải ngân 33% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay

Tính đến ngày 23/9, Hà Nội giải ngân hơn 17.170 tỷ đồng, đạt 33,6% tổng mức vốn đầu tư công được giao trong năm nay.

Theo Báo Chính phủ, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vào ngày 26/9, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Hà Nội giải ngân hơn 17.170 tỷ đồng, đạt 33,6% kế hoạch.

Trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố gặp 4 điểm nghẽn, nút thắt. Thứ nhất là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Thứ hai là khó khăn do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu. Thứ ba, dự án ODA có rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Thứ tư, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm do vướng mắc trong thực hiện chỉ giới đường đỏ, quy hoạch, tuân thủ quy định chuyên ngành.

Trước tình hình này, HĐND TP đã thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố. Những tháng cuối năm, UBND TP tập trung triển khai thực hiện Đề án nhằm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

UBND TP cũng yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ năng lực hiện có và các điều kiện thực hiện, có văn bản cam kết thực hiện công tác giải ngân vốn năm nay. Đến nay, toàn bộ các chủ đầu tư đã có văn bản cam kết giải ngân với thành phố.

Đồng thời phân công quản lý theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công; dự kiến tỷ lệ giải ngân toàn thành phố sẽ đạt 93% kế hoạch vốn được giao.

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.