Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Phòng 2021 cao nhất là 1,2

Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Phòng 2021 theo quy định cao nhất là 1,2 với một số trường hợp để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thuê đất, xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Ngày 29/11 vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 41 quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn năm 2021. 

Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Phòng 2021 cao nhất là 1,2 - Ảnh 1.

Một góc TP Hải Phòng nhìn từ trên cao. (Nguồn: Cổng TTĐT TP Hải Phòng).

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND thành phố ban hành. Hệ số này áp dụng đối với các trường hợp: Được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; được Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 đối với các trường hợp: Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm hoặc một lần; xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Đối với tổ chức được thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 thuộc các trường hợp: Khi xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên); khi đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 77 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất; khi thực hiện chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian hoặc cho một số năm theo khoản 1 Điều 21 Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (bổ sung tại Nghị định số 123 ngày 14/11/2017 của Chính phủ); xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 151 ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, hệ số điều chỉnh giá đất cũng được quy định cụ thể với các trường hợp thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đối với các công ty nông lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 200 ngày 26/12/2014 của Bộ Tài chính.

Cụ thể như sau, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 đối với trường hợp trả tiền thuê đất một lần. Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm.

Trường hợp xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ: hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Đối với các trường hợp hợp khác, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định làm căn cứ xác định giá đất cụ thể cho từng trường hợp, trình UBND thành phố phê duyệt đảm bảo không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định như trên. 

Theo quyết định, hệ số điều chỉnh giá đất Hải Phòng mới nhất này có hiệu lực kể từ ngày 10/12 tới đây. 

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.