Học sinh lớp 1 sẽ được học về cách phòng tránh bị xâm hại

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ Quy tắc ứng xử cũng được áp dụng cho tất cả các đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cả cha mẹ học sinh.

Thông tư nêu rõ, mục đích xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục.

Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Để đạt được mục đích này, Bộ Quy tắc tuân theo 5 nguyên tắc sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

- Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền.

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số các thành viên trong cơ sở giáo dục.

Học sinh lớp 1 sẽ được học về cách phòng tránh bị xâm hại - Ảnh 1.

Phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại. (Ảnh minh họa).

Phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại

Theo đó, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật (cho 1 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức và thiết bị dùng chung.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Cụ thể, danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán gồm: bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số, bộ thiết bị dạy phép tính, mô hình đồng hồ...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn tiếng Việt: Tranh - bộ mẫu chữ viết,, tranh - bộ chữ dạy tập viết, bộ chữ học vần biểu diễn...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và xã hội: Bộ sa bàn giáo dục giao thông, bộ tranh – cơ thể người và các giác quan...Đặc biệt, đối với thiết bị dạy học môn này yêu cầu phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại, giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát, vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Giáo viên và học sinh, cần phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu

Với quy tắc ứng xử chung, thông tư quy định cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, công chức, viên chức,nhà giáo và người học. Mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ nhau.

Về trang phục, tất cả phải sử dụng phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục, không dùng quần áo phản cảm. Nhân viên nhà trường sử dụng trang phục phù hợp với tính chất công việc; người học dùng quần áo sạch sẽ, phù hợp với lứa tuổi. Trong trường, mọi người không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm và không tham gia tệ nạn xã hội.

Cán bộ quản lý, giáo viên, người học và phụ huynh không dùng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Riêng giáo viên và học sinh, cần phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng; không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành; xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/5/2019. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Năm 2018, Thủ tướng phê duyệt đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

chọn
Hà Nam sắp làm tuyến đường gần nghìn tỷ kết nối Vành đai 5 tại thị xã Duy Tiên
Tuyến đường D1 tại thị xã Duy Tiên có chiều dài hơn khoảng 6,2 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến thi công từ đầu 2025.