HoREA đề nghị 80% chủ sở hữu đồng ý là phá dỡ chung cư cũ để xây mới

Theo HoREA, để thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ trong năm 2020, nên qui định tỉ lệ khoảng 80% chủ sở hữu chung cư đồng ý phá dỡ là quyết định có hiệu lực thay vì 100% như hiện nay.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có ý kiến bổ sung đối với đề cương Chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021 - 2030 do Sở Xây dựng TP HCM đề xuất.  

Xây dựng lại chung cư cũ: HoREA đề nghị tỉ lệ khoảng 80% đồng ý phá dỡ là quyết định có hiệu lực thay vì 100% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa một khu chung cư cũ: Minh Anh.

Cụ thể, HoREA đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở thương mại trong dự án bởi năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp thị trường BĐS TP HCM bị sụt giảm về qui mô, có biểu hiện lệch pha cung - cầu và gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do những vướng mắc, chồng chéo, xung đột trong một số qui định của pháp luật và do cả công tác thực thi pháp luật. 

Trên cơ sở đó, HoREA đề nghị UBND TP HCM xem xét các đề xuất của Hiệp hội để ban hành qui trình các bước xét duyệt hợp lí, đối với các dự án nhà ở thương mại có quĩ đất hỗn hợp, trong đó có phần đất rạch, đường, bờ đất thuộc Nhà nước quản lí xen kẹt trong dự án.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị sớm có kết luận đối với các dự án thuộc diện rà soát, thanh tra, để các chủ đầu tư chấp hành, trước hết là thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung với Nhà nước (nếu có) và được tiếp tục triển khai thực hiện dự án, giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời HoREA cũng đưa ra đề nghị các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, HoREA đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, ban hành tiêu chí đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã có quĩ đất sạch do Nhà nước quản lí.

HoREA cũng đề nghị UBND TP HCM phối hợp với NHNN để thực hiện "kết nối ngân hàng với doanh nghiệp" là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và người mua trả góp nhà ở xã hội có thể được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất hợp lí.

Liên quan đến việc thực hiện kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ, HoREA cho rằng cơ quan chức năng cần tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ trong năm 2020.

Đó là tỉ lệ khoảng 80% chủ sở hữu chung cư đồng ý phá dỡ chung cư là quyết định có hiệu lực thay vì 100%, bổ sung qui định chỉ tiêu dân số cho dự án xây dựng lại chung cư cũ, chủ sở hữu chung cư được mua thêm phần diện tích căn hộ tái định cư dôi dư và hộ khẩu ghép được mua căn hộ tái định cư, với giá bảo toàn vốn cộng với lợi nhuận 10% (hiện nay, qui định phải mua "theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận", hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đối tượng tái định cư có đủ điều kiện theo qui định.

HoREA cũng đề xuất bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP HCM năm 2020.

chọn