HoREA: Nhiều doanh nghiệp BĐS phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất cao

Theo HoREA, do tắc vốn tín dụng, vốn trái phiếu và nguồn vốn từ khách hàng, nhiều doanh nghiệp BĐS phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao hoặc phải bán bớt tài sản, dự án hoặc bán sản phẩm bất động sản, nhà ở với chiết khấu sâu.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư trên thị trường bất động sản.

Theo đó, HoREA cho biết, hiện nay thị trường bất động sản đang khó khăn, đứng trước khả năng có thể rơi vào suy thoái, một số doanh nghiệp bất động sản đứng trước “rủi ro” sụt giảm sâu thanh khoản, thậm chí có thể bị mất thanh khoản, thể hiện qua việc thu hẹp quy mô đầu tư, tinh giảm bộ máy. 

Cụ thể, theo HoREA, một số doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh (dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO). Các doanh nghiệp phải tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động (thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 50% lực lượng lao động).

Bên cạnh đó, do “tắc” nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu, nguồn vốn huy động từ khách hàng, một số doanh nghiệp bất động sản phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao, nhiều rủi ro, hoặc phải bán bớt tài sản, dự án hoặc bán sản phẩm bất động sản, nhà ở với chiết khấu sâu (thậm chí đến 40% giá hợp đồng), tạo cơ hội cho khách hàng mua với giá rẻ, nhưng rủi ro do là sản phẩm hình thành trong tương lai.

Việc bán dự án với giá hời có thể tạo lợi thế cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, qua đó có thể làm mất đi lợi thế của doanh nghiệp nội địa trên thị trường.

Trước bối cảnh này, HoREA đã kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển thị trường, trong đó có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng; nới trần (room) tín dụng thêm khoảng từ 1-2% để hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

 

 

chọn