Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch lãi 50 tỷ đồng, chuẩn bị nguồn vốn để làm tổng thầu các dự án quy mô lớn

Năm nay, Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.200 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 22%. Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết, sẽ chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa công bố các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/6 tới đây,

Tại đại hội lần này, Hưng Thịnh Incons dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu hợp nhất 4.200 tỷ đồng, giảm 23% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 22%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022, toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (hơn 191 tỷ đồng) nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của công ty. Cổ tức năm 2023 chưa được đề cập tới trong tờ trình.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hưng Thịnh Incons cho biết, công ty sẽ tiếp tục thi công và hoàn thành các dự án đạt tiến độ chất lượng đề ra, ứng dụng công nghệ số hóa vào công tác điều hành và quản lý thi công. 

Bên cạnh đó là chủ động trong công tác quan hệ cổ đông, trách nhiệm với hoạt động công bố thông tin và mở rộng quan hệ nhà đầu tư và triển khai công tác đấu thầu các dự án ngoài tập đoàn.

Đối với công tác tài chính, công ty sẽ chuẩn bị nguồn vốn để sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn. Song song với đó là chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

Ngoài hoạch kinh doanh, công ty cũng dự kiến trình cổ đông, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Nguyễn Hoàng Minh căn cứ theo đơn xin từ nhiệm, đồng thời phê duyệt điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 6 thành viên xuống 5 thành viên.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Hưng Thịnh Incons, kết thúc quý I vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần 428,7 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trong kỳ của công ty chủ yếu đến từ  doanh thu hợp đồng xây dựng với hơn 423 tỷ đồng đến từ các dự án Q7 Saigon Riverside Complex, MerryLand Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhon, New Galaxy và Bien Hoa Universe Complex.

Công ty báo lỗ sau thuế 17,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 43 tỷ đồng.

Về tình hình tài sản, tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons đạt 9.198 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số đầu năm. Tiền mặt của công ty giảm 30% về mức 118 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 16% lên hơn 2.117 tỷ đồng.

Nợ tài chính tính tới cuối quý I của công ty tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 2.427 tỷ đồng. Cụ thể, khoản mục vay ngắn hạn của công ty đã giảm hơn 511 tỷ đồng trong khi khoản vay dài hạn tăng lên 400 tỷ đồng, các khoản vay này hầu hết đến từ vay ngân hàng. 

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.