Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế đánh vào thu nhập của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam.
huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan
Ảnh minh họa.

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp của các cá nhân có ký hợp đồng lao động (trên hoặc dưới 3 tháng), xin trình bày một cách chi tiết như sau:

Xác định các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là các khoản thu nhập tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Luật về thuế sửa đổi 2014.

Xác định thu nhập được miễn thuế và giảm thuế

Thu nhập được miễn thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản thu nhập được miễn thuế và giảm thuế được quy định tạiĐiều 4, Điều 5Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Luật về thuế sửa đổi 2014.

Xác định các khoản chi phí hợp lý và khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp, BHXH.

Các khoản chi phí hợp lý đối với thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh được quy định tạiKhoản 3 Điều 10 Luật Thuế TNCN và được hướng dẫn bởiĐiều 9 Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Khoản giảm trừ gia cảnh: được quy định tại Khoản 1 Điều 19, được sửa đổi bởiKhoản 4 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh
huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Căn cứ xác định giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân
huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cần thỏa mãn điều kiện gì?
huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Quy định về giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế
huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Có phải đăng ký lại người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hàng năm không?

Xác định thu nhập tính thuế

Đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công: Là tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ.

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế.

Tính thuế TNCN

Đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công: Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần tại Điều 22 Luật Thuế TNCN:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng: Áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần tạiĐiều 23 Luật Thuế TNCN, được sửa đổi Khoản 7 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014:

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ đầu tư vốn

5

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

Thu nhập từ trúng thưởng

10

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

20

0,1

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 95/2016/TT-BTC.

huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Những ai phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số ...

huong dan cach tinh thue thu nhap ca nhan Hàng loạt cá nhân bỗng dưng dính thu nhập chịu thuế

Một số doanh nghiệp đánh cắp thông tin của người khác để khai gian chi trả lương, hoa hồng khiến không ít người tự dưng ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: hoidapphapluatvnm@gmail.com.

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.